Dịch vụ dành cho Người Mua – Bán nhà

Dịch vụ dành cho Chủ nhà, Người Mua Nhà và các hỗ trợ liên quan như sửa chữa nhà, cho vay qua ngân hàng, kiểm tra tính pháp lý của nhà...

Dịch vụ dành cho Người Mua – Bán nhà


CÁC GÓI
DỊCH VỤ
 • TRÊN WEBSITE HOMEDORE
 • Xem nhà trên website Homedore
 • Xem nhà trên diễn đàn Facebook của Homedore
 • Đăng tin mua bán nhà trên website
 • Giới thiệu đến Đại lý, tăng khả năng bán hàng
 • Dịch vụ cao cấp quản lý & Bảo mật thông tin khách hàng, địa chỉ nhà
 • Chụp hình nhà bán theo tiêu chuẩn
Bán Nhanh

NGƯỜI BÁN NHÀ

BÁN NHANH
GIÁ TỐT
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Thỏa thuận với Đại lý Môi giới
 • 500.000 đ / tháng
 • 160.000 đ / nhà. Bộ hình 8 tấm
Hiệu quả

NGƯỜI MUA NHÀ

NGÔI NHÀ
MƠ ƯỚC
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Phí xem nhà 300.000 đ / nhà