Các Dịch vụ Homedore cung cấp

Dịch vụ dành cho Đại lý Môi giới, Người Mua Nhà, Người Bán Nhà và các dịch vụ hỗ trợ liên quan như sửa chữa nhà, cho vay qua ngân hàng, kiểm tra tính pháp lý của nhà...

Dịch vụ dành cho Đại lý Môi giới


GÓI DỊCH VỤ
 • TRÊN WEBSITE HOMEDORE
 • Xem nhà trên website Homedore
 • Xem nhà trên diễn đàn Facebook của Homedore
 • Đăng tin mua bán nhà trên website
 • Kết nối Đại lý đến Đại lý, tăng khả năng bán hàng
 • Dịch vụ cao cấp quản lý & Bảo mật thông tin khách hàng, địa chỉ nhà
 • Chụp hình nhà bán theo tiêu chuẩn
Nhanh

ĐẠI LÝ MÔI GIỚI

BẮT ĐẦU
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí đăng 30 tin đầu tiên
 • Tỷ lệ phân chia 40/20/40 phần trăm
 • 500.000 đ / tháng
 • 120.000 đ / nhà. Bộ hình 8 tấm
Hiệu quả

ĐẠI LÝ MÔI GIỚI

VIP
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • KHÔNG GIỚI HẠN
 • Đại lý Môi giới nhận 100% hoa hồng
 • 500.000 đ / tháng
 • 120.000 đ / nhà. Bộ hình 8 tấm